12.1.12

Εκτυπωτής

Τι είναι ο εκτυπωτής?

Ο Εκτυπωτής είναι μια συσκευή η οποία συνδέεται στην κεντρική μονάδα (κουτί) ενός προσωπικού υπολογιστή (Personal Computer).

Με τη χρήση του εκτυπωτή μπορώ να αναπαράγω μια εικόνα ή ένα κείμενο, που έχω δημιουργήσει και επεξεργαστεί στον υπολογιστή μου, σε ένα χαρτί ή άλλο μέσω π.χ. διαφάνεια, αυτοκόλλητο. 

Η διαδικασία της αναπαραγωγής λέγεται εκτύπωση δηλ. εκτυπώνω μια εικόνα ή ένα κείμενο.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκτυπωτών. Οι πιο συνηθισμένοι είναι:
  1. Laser (Λέιζερ)
  2. Inkjet (ψεκασμού)
  3. Dot Matrix (ακίδων)
Τι μπορώ να κάνω με έναν εκτυπωτή;
  1. Μπορώ να εκτυπώσω όσες φορές θέλω ένα κείμενο που έχω γράψει στον υπολογιστή μου.
  2. Μπορώ να εκτυπώσω μια φωτογραφία που μου έστειλε ένας φίλος μου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
  3. Μπορώ να εκτυπώσω ένα κείμενο που βρήκα στο διαδύκτιο (internet).
  4. Μπορώ να εκτυπώσω απ’ ευθείας από τον σαρωτή στον εκτυπωτή, όταν ο σαρωτής υποστηρίζει αυτή την δυνατότητα. 
  5. Μπορώ να εκτυπώσω το φαξ που έχω λάβει σε ηλεκτρονική μορφή στον υπολογιστή μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου