1.1.12

Ας γίνουμε 1100!Όροι διαγωνισμού
1.    Η «AllAboutComputers0101», διοργανώνει προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό «Ας Γίνουμε 1100!», με δώρο 9 βιβλία της Μελπομένης Σιδέρη για 3 νικητές.
2.    Διάρκεια διαγωνισμού: Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού «Ας Γίνουμε 1100!» καθορίζεται ως εξής: ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Παρασκευή  23/05/2014 και ώρα 6:00 πμ και θα λήξει όταν η σελίδα μας φτάσει τα 1100 Likes. Η «AllAboutComputers0101», διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τη διάρκεια του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια θα γίνει γνωστή μέσα από τη σελίδα της εφαρμογής και τη σελίδα στο Facebook.
3.    Δικαίωμα συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι χρήστες του Facebook. Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει μόνο μια φορά στο διαγωνισμό. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά λογαριασμό στο Facebook και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Περισσότερες υποβολές συμμετοχής με τον ίδιο λογαριασμό στο Facebook ή την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δεν θα ληφθούν υπόψη και ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.  Μετά την υποβολή συμμετοχής ο διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να κάνει share στο Facebook τη συμμετοχή του.
4.    Τρόπος συμμετοχής: Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα της All About Computers 0101 στο Facebook (http://www.facebook.com/allaboutcomputers0101).  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφτούν την παραπάνω σελίδα, να επιλέξουν το tab του διαγωνισμού «Ας Γίνουμε 1100!» και κατόπιν την επιλογή «Μου αρέσει» ή «Like». Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, email). Τέλος, θα πρέπει να συμφωνήσουν στην αίτηση αδειοδότησης του Facebook για την παροχή προσωπικών πληροφοριών, αν σας ζητηθεί.
Η All About Computers 0101 διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου, εφόσον αυτή θεωρείται ότι προσβάλλει την εικόνα της εταιρείας ή μπορεί να θίγει δικαιώματα ή νόμιμα συμφέροντα τρίτων.
Η κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές θα γίνει όταν η σελίδα φτάσει τα 1100 Likes σε όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί.
5.    Δώρο διαγωνισμού για κάθε νικητή: Τρεις σειρές βιβλίων που αποτελούνται από:
a)    Το βιβλίο του Facebook, ένας οδηγός για «αθώους» χρήστες,
εκδ. Κλειδάριθμος, συγγρ. Μελπομένη Σιδέρη 2η έκδ.
b)    Το βιβλίο του YouTube, ένας οδηγός για «αθώους» χρήστες
εκδ. Κλειδάριθμος, συγγρ. Μελπομένη Σιδέρη 2η έκδ.
c)    Το βιβλίο του Twitter, ένας οδηγός για «αθώους» χρήστες
εκδ. Κλειδάριθμος, συγγρ. Μελπομένη Σιδέρη 2η έκδ.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail στο melpomeni@melpomeni.gr .
6.    Παραλαβή δώρου: Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, οι νικητές θα ενημερωθούν για το δώρο που κέρδισαν και τη διαδικασία παραλαβής του με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητηθούν από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση του δώρου αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου.
Ο νικητής  αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.
Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός 5 ημερών καταστεί για οιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν.
7.    Προσωπικά δεδομένα
Οι συμμετέχοντες συναινούν στη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους στοιχείων από τους διοργανωτές του διαγωνισμού, All About Computers 0101, για την παρακολούθηση του διαγωνισμού. H εταιρεία δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε βάση δεδομένων, να κάνει χρήση των δεδομένων αυτών στην ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο σχετικής μελλοντικής προωθητικής ενέργειας όπως αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας.  
8.    Αποδοχή όρων – διαδικασία – εφαρμοστέο δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου