24.8.12

Ανοίξτε το Internet Explorer χωρίς να αφήσετε ίχνη (inPrivate) - How to open Internet Explorer without leaving traces

Αν θέλετε να ανοίξετε το Internet Explorer σε inPrivate Mode, για να μην αφήσετε τα ίχνη (ιστορικό επισκέψεων, cache files…) σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε το εικονίδιο που ενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία:If you don’t want Internet Explorer to store your personal information (browser history, cache files etc) you can open it in inPrivate Mode. Follow the steps below to create the icon that enables this feature:

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και πατήστε Δημιουργία (new) και Συντόμευση (Shortcut)

1. Right Click on desktop and click New and then Shortcut2. Στο παράθυρο που εμφανίζετε πληκτρολογήστε "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" –private

2. At the displayed window enter "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe"–private


3. Πατήστε το κουμπί Επόμενο (next) και δώστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζετε π.χ. IExplorerPrivate

3. Click on Next button and give a name like IExplorerPrivate

4. Πατήστε Τέλος (Finish)

4. Then click on Finish button


5. Διπλοπατήστε στο εικονίδιο που μόλις δημιουργήσατε για να ανοίξετε το internet Explorer σε inPrivate Mode

5. Double click on the icon to launch Internet Explorer in inPrivate Mode


Και καλό σερφάρισμα !!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου